TuSeta tarjoaa Turun seudun  yläkouluille maksuttomia Täl puol sateenkaarta -koulutuksia syksystä 2019 lähtien

Täl puol sateenkaarta -koulutus on 8.-luokkalaisille suunnattu, monipuolinen tietopaketti seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuudesta, normeista ja yhdenvertaisuudesta.

Koulutus edistää yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolakien toteutumista kouluissa. Se sisältää tietoa identiteeteistä, ihmisoikeuksista ja sateenkaari-ihmisen elämästä Suomessa. Koulutuksen sisältö soveltuu hyvin käsiteltäväksi eri oppiaineiden tunneilla. Koulutuksessa esitellään myös tahot ja palvelut, joiden kautta nuoret saavat lisätietoa, vertaistukea ja vastauksia aiheeseen liittyviin kysymyksiin myös jatkossa.

Koulutusten tarkoitus on

  • lisätä yhdenvertaisuutta ja vähentää ennakkoluuloja nuorten keskuudessa
  • antaa perustietoa seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuudesta
  • voimaannuttaa nuoria ja tukea erityisesti sateenkaarinuoria heidän identiteettityössään
  • tukea kouluja opetussuunnitelman mukaisen yhdenvertaisen ja tasa-arvoisen toimintakulttuurin kehittämisessä.

Koulutuksen tärkeimmät viestit ovat

  • olet OK juuri sellaisena kuin olet
  • maailma on täynnä moninaisuutta ja jokainen meistä on omanlaisensa
  • ketään ei saa syrjiä tai kiusata seksuaalisen suuntautumisen tai sukupuoli-identiteetin takia.

Koulutus

  • kestää vähintään 45 minuuttia, mutta toimii parhaiten jos käytettävissä on enemmän aikaa
  • voidaan toteuttaa luokassa tai luentosalissa
  • koostuu PowerPoint-esityksestä, kokemusasiantuntijan puheenvuorosta ja osallistavasta harjoitteesta.

Koulutuksia kehitetään osana Sosiaali- ja terveysministeriön tukemaa Täl puol sateenkaarta -hanketta. TuSetalla on pitkät perinteet kouluissa tehtävistä vierailuista ja käymme tälläkin hetkellä säännöllisesti kouluttamassa useassa Turun seudun koulussa. Hankkeen myötä haluamme kuitenkin tarjota koulutuksia mahdollisimman laajasti, ja lopullinen tavoitteemme on saavuttaa vuosittain kaikki Turun seutukunnan 8.-luokkalaiset. Tampereella vastaavaa toimintaa toteuttaa Sinuiksi-palvelu, joka kouluttaa kaikki 8.-luokkalaiset vuosittain Sepäse-työpajapäivien yhteydessä. 

Täl puol sateenkaarta -koulutusten pilottivaiheessa syksyllä 2019 pystymme kuitenkin toteuttamaan vain rajallisen määrän koulutuksia. Kannattaa siis olla nopea!

Lisätiedot ja tilaukset:

Sanna Larinkoski, hankekoordinaattori

Täl puol sateenkaarta -hanke

info@tuseta.fi

+35845 166 5232