talpuolsateenkaartalogo_cmyk-1

TuSeta tarjoaa Turun seudun  yläkouluille maksuttomia Täl puol sateenkaarta -koulutuksia syksystä 2019 lähtien

Täl puol sateenkaarta -koulutus on 8.-luokkalaisille suunnattu, monipuolinen tietopaketti seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuudesta, normeista ja yhdenvertaisuudesta.

Koulutus edistää yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolakien toteutumista kouluissa. Se sisältää tietoa identiteeteistä, ihmisoikeuksista ja sateenkaari-ihmisen elämästä Suomessa. Koulutuksen sisältö soveltuu hyvin käsiteltäväksi eri oppiaineiden tunneilla. Koulutuksessa esitellään myös tahot ja palvelut, joiden kautta nuoret saavat lisätietoa, vertaistukea ja vastauksia aiheeseen liittyviin kysymyksiin myös jatkossa.

Koulutusten tarkoitus on

lisätä yhdenvertaisuutta ja vähentää ennakkoluuloja nuorten keskuudessa

antaa perustietoa seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuudesta

voimaannuttaa nuoria ja tukea erityisesti sateenkaarinuoria heidän identiteettityössään

tukea kouluja opetussuunnitelman mukaisen yhdenvertaisen ja tasa-arvoisen toimintakulttuurin kehittämisessä.

Koulutuksen tärkeimmät viestit ovat

olet OK juuri sellaisena kuin olet

maailma on täynnä moninaisuutta ja jokainen meistä on omanlaisensa

ketään ei saa syrjiä tai kiusata seksuaalisen suuntautumisen tai sukupuoli-identiteetin takia.

Koulutus

kestää vähintään 45 minuuttia, mutta toimii parhaiten jos käytettävissä on enemmän aikaa

voidaan toteuttaa luokassa tai luentosalissa

koostuu PowerPoint-esityksestä, kokemusasiantuntijan puheenvuorosta ja osallistavasta harjoitteesta.

Koulutuksia kehitetään osana Sosiaali- ja terveysministeriön tukemaa Täl puol sateenkaarta -hanketta. TuSetalla on pitkät perinteet kouluissa tehtävistä vierailuista ja käymme säännöllisesti kouluttamassa useissa kouluissa Turun seudulla. Hankkeen myötä haluamme kuitenkin tarjota koulutuksia mahdollisimman laajasti. Tampereella vastaavaa toimintaa toteuttaa Sinuiksi-palvelu, joka kouluttaa kaikki 8.-luokkalaiset vuosittain Sepäse-työpajapäivien yhteydessä. 

Lisätiedot ja tilaukset:

Sanna Larinkoski,

hankekoordinaattori

info@tuseta.fi
045 166 5232