STEAn_logo

Täl puol sateenkaarta -hanke

TuSetan toimintaa kehitetään vuosina 2019–2021 Täl puol sateenkaarta -hankkeen avulla. Tavoitteenamme on tarjota entistä parempaa ja laajempaa vertaistukea, opastusta ja toimintaa Turun seudun sateenkaari-ihmisille, heidän läheisilleen ja heidän kanssaan työskenteleville ammattilaisille. Lisäksi haluamme levittää asiallista tietoa sateenkaari-ihmisistä erityisesti nuorille ja nuorten kanssa työskenteleville. Hanke toteutetaan Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) myöntämällä rahoituksella. Hanketta koordinoi hankekoordinaattori, mutta kehitystyössä on mukana koko TuSeta-yhteisö.

Koulutustoiminta

Hankkeessa kehitetty Täl puol sateenkaarta -koulutus  on monipuolinen tietopaketti seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuudesta. Maksuton koulutus on suunnattu 8.-luokkalaisille ja tarjoamme sitä syksystä 2019 lähtien kaikille Turun seudun yläkouluille. Lue lisää Koulutus-sivulta!

Vertaisryhmätoiminta

TuSetalla toimii tällä hetkellä noin 15 vertaistuki- ja vapaa-ajanryhmää sateenkaari-ihmisille ja heidän läheisilleen. Ryhmätoimintaa kehitetään ja laajennetaan hankkeen aikana. Ryhmät-sivulta voi lukea lisää vertaisryhmistämme.

Tällä hetkellä järjestämme vertaisryhmiä Turussa ja Salossa, mutta perustamme mielellämme uutta toimintaa myös muihin kuntiin Turun seudulla. Onko sinulla idea uudesta ryhmästä? Toivotaanko paikkakunnallesi sateenkaaritoimintaa? Ota yhteyttä hankekoordinaattoriin, yhteystiedot alla!

Vapaaehtoistoiminta
TuSetalla toimii erilaisissa tehtävissä joukko loistavia vapaaehtoisia, joiden työpanokseen TuSetan toiminta perustuu. Hankkeen aikana kehitämme tapoja tukea vapaaehtoistemme työtä ja tunnustaa heidän osaamistaan. Lisäksi kehitämme useita vapaaehtoisille suunnattuja koulutuksia. Kysy lisää vapaaehtoistyön mahdollisuuksista hankekoordinaattorilta!

 

Lisätiedot:

Sanna Larinkoski,

hankekoordinaattori

info@tuseta.fi

045 166 5232

Sanna TuSeta (facebook messenger)