Vi organiserar en mängd olika aktiviteter där alla är välkomna. Medlemskap är inte ett måste för att delta i våra evenemang eller för att utföra frivilligarbete inom organisationen.

Evenemang
  • Bordsspels kvällar varje torsdag i vårt vardagsrum, från 17.00 framåt. Kvällar samlas året runt, även under sommaren.
  • OMQ!-klubbkvällar några gånger om året, följ oss på Facebook för att veta mer om uppkommande evenemang och datum.
  • LGBTIQA-filmfestivalen, Vinokino, organiseras varje år i oktober-november i Åbo och Helsingfors. 
  • Bowling ordnas några gånger per säsong, oftast på fredagkvällar.
  • Diskussionsgrupper och andra små gruppträffar (t.ex. Grupper för ungdomar, asexuella och transpersoner samt den kristna cirkeln.)
  • Utbildning och övning (t.ex. Till skolor, yrkesskolor, myndigheterallmänheten o.s.v.)
  • Ett bibliotek av böcker och DVD:n som inkluderar både fakta och fiktion. Mestadels på engelska, kom och bekanta dig med biblioteketet i vårt vardagsrum!  

Vi ordnar och deltar även i andra evenemang runt om i Åbo, följ oss på Facebook för att få uppdateringar på vad som är på kommande. Om inte Facebooks egna översättning av evenemangen räcker kan du skicka oss ett meddelande så hjälper vi dig.